English

Národní zemědělské muzeum- Praha 7

Název investiční akce Výměna oken a zhotovení zádveří
Celkový finanční rozsah plnění bez DPH 5 578 979 Kč
Název objednatele NZM Praha 7
Doba a místo prováděných prací Rok 2009, Praha 7
Popis provedených prací

Výměna části oken ve vnitřním traktu budovy NZM Praha a zhotovení zádveří bezbariérového vstupu.


Zpět na seznam referencí