English

Rekonstrukce ZŠ Kostelec u Křížků

Název investiční akce Rekonstrukce ZŠ
Celkový finanční rozsah plnění bez DPH 8,1 mil. Kč
Název objednatele Obecní úřad Kostelec u Křížků
Doba a místo prováděných prací 6-12/2011
Popis provedených prací Předmětem projektu byly dílčí stavební úpravy dispozičního uspořádání stávajících prostor objektu ZŠ na úrovni 1 NP a 2 NP. Hlavní stavební úpravy byly zaměřeny na prostory podkroví, doposud nevyužívané. Nové dispoziční uspořádání prostor podkroví obsahuje 2 školní třídy včetně sociálního zázemí dětí a pedagogů a přípravných místností.

Zpět na seznam referencí