English

Zámek Kačina

Název investiční akce Rekonstrukce výstupní chodby
Celkový finanční rozsah plnění bez DPH 920 939 Kč
Název objednatele NZM Praha 7
Doba a místo prováděných prací Rok 2008, zámek Kačina
Popis provedených prací

Stavební práce na chodbě v památkově chráněném objektu, rekonstrukce oken a dveří, parketových, prkenných i kamenných podlah, nátěry i malby stěn a stropů.

 


Zpět na seznam referencí