English

Zámek kačina

Název investiční akce Rekonstrukce výstavních prostor II.část
Celkový finanční rozsah plnění bez DPH 2 240 571 Kč
Název objednatele NZM Praha 7
Doba a místo prováděných prací Rok 2008, zámek Kačina
Popis provedených prací

Stavební práce na památkově chráněném objektu, rekonstrukce oken dveří, parketových, prkenných i kamenných podlah, nátěry i malby stěn a stropů.


Zpět na seznam referencí