English

Zámek kačina

Název investiční akce Rekonstrukce výstavních prostor I.část
Celkový finanční rozsah plnění bez DPH 872 920 Kč
Název objednatele NZM Praha 7
Doba a místo prováděných prací Rok 2007, zámek Kačina
Popis provedených prací

Stavební práce na památkově chráněnám objektu, rekonstrukce oken dveří, parketových, prkenných i kamenných podlah, nátěry i malby stěn a stropů. Restaurátorské práce na stropech včetně maleb. Projekt návrhu interiéru.


Zpět na seznam referencí