English

Zámek Kačina

Název investiční akce Rekonstrukce silnoproudých elektro-rozvodů v tanečním sále
Celkový finanční rozsah plnění bez DPH 301 844 Kč
Název objednatele NZM Praha 7
Doba a místo prováděných prací Rok 2009, zámek Kačina
Popis provedených prací

Rekonstrukce silnoproudých rozvodů v tanečním sále zámku Kačina. Byla provedena instalace jistících prvků do rozvodných skříní, zásuvkových a světelných obvodů včetně zásuvek a svítidel v památkově chráněném objektu. Součástí zakázky byly i kompletní restaurátorské práce na dřevěných obložkách kolem obvodu celého sálu.


Zpět na seznam referencí