English

Zámek Kačina

Název investiční akce Rekonstrukce silnoproudých elektro-rozvodů v pravém křídle
Celkový finanční rozsah plnění bez DPH 588 799 Kč
Název objednatele NZM Praha 7
Doba a místo prováděných prací Rok 2009, zámek Kačina
Popis provedených prací

Rekonstrukce silnoproudých rozvodů v 1. patře pravého křídla zámku Kačina. Byla provedena instalace jistících prvků do rozvodných skříní, zásuvkových a světelných obvodů včetně zásuvek a svítidel v památkově chráněném objektu.

 


Zpět na seznam referencí