English

Město Terezín

Název investiční akce Rekonstrukce objektu Kavalír II - II.etapa
Celkový finanční rozsah plnění bez DPH 10 985 000 Kč
Název objednatele Město Terezín
Doba a místo prováděných prací Rok 2010, Terezín
Popis provedených prací

Bourací a stavební práce v objektu Kavalír II. Jednalo se o rekonstrukci venkovní a vnitřní části památkově chráněného objektu, demontáž poškozené střechy, demontáž a opravu poškozených krovů, impregnaci a úpravu proti dřevokazným houbám. Dodávka a položení nové střešní krytiny. Dodávka dveřních, okenních výplní a fasády. Kompletní dodávka vnitřních stavebních částí a všech technologických celků. Dodávka venkovních stavebních a technologických částí a zahradnické úpravy.


Zpět na seznam referencí