English

SZZPLS

Název investiční akce Úprava vnitřních částí objektu na archiv - I. etapa
Celkový finanční rozsah plnění bez DPH 722 313 Kč
Název objednatele SZZPLS
Doba a místo prováděných prací Rok 2009, Praha 6
Popis provedených prací

Přestavba vnitřních částí objektu na archiv. Jednalo se o stavební úpravy, zhotovení litých podlah, výrobu mříží na okna a dveře, instalaci bezpečnostních folii na okna a dveře. Instalaci a zprovoznění EPS.


Zpět na seznam referencí