English

Národní zemědělské muzeum- Praha 7

Název investiční akce Postupná rekonstrukce budovy NZM Praha - II. etapa
Celkový finanční rozsah plnění bez DPH 13 559 965 Kč
Název objednatele NZM Praha 7
Doba a místo prováděných prací Rok 2009, Praha 7
Popis provedených prací

Bourací a stavební práce v 1. PP a 1.NP v budově NZM, pokládka mramorových obkladů a dlažeb. Instalace ZTI a technologických celků elektro, VZT, topení a chlazení.  Dodávka interiérových prvků.


Zpět na seznam referencí