English

Obchodní centrum Tesco Luka

Název investiční akce Oprava střechy OC Luka
Celkový finanční rozsah plnění bez DPH 1 157 323 Kč
Název objednatele Nevira spol.sr.o.
Doba a místo prováděných prací Rok 2008, Praha 5
Popis provedených prací

Demontáž poškozené střechy, poškozeného stropu a příček včetně izolace. Demontáž poškozených krovů, následná úprava a zpětná montáž (lepení, stažení závitovými tyčemi a spojovacím materiálem)+ spojení třmeny mezi vlašskými krokvemi a příčnými trámy. Oprava hlavních nosných vlašských krokví. Vybourání poškozeného zdiva po vytopení, zednické opravy na poškozeném zdivu po vytopení. Pokládka provizorní střechy včetně izolace. Dodávka a montáž střešních panelů a klempířských prvků.


Zpět na seznam referencí