English

Zámek Kačina

Název investiční akce Oprava střechy - 1. část k lesu
Celkový finanční rozsah plnění bez DPH 589 278 Kč
Název objednatele NZM Praha 7
Doba a místo prováděných prací Rok 2008, zámek Kačina
Popis provedených prací

Demontáž 1. části poškozené střechy na památkově chráněném objektu, demontáž  a oprava poškozených krovů, impregnace a úprava proti dřevokazným houbám.  Dodávka a položení nové střešní krytiny.

 


Zpět na seznam referencí