English

Městská část Praha 8

Název investiční akce Oprava elektroinstalace Úřadu Městské části Prahy 8
Celkový finanční rozsah plnění bez DPH 2 068 016 Kč
Název objednatele Městská část Praha 8
Doba a místo prováděných prací Rok 2009, Praha 8
Popis provedených prací

Rekonstrukce silnoproudých rozvodů v kancelářích budovy MČ Prahy 8. Byla provedena instalace jistících prvků do rozvodných skříní, zásuvkových a světelných obvodů včetně zásuvek a svítidel.


Zpět na seznam referencí