English

Zámek kačina

Název investiční akce Odstranění dřevomorky v divadle zámku Kačina
Celkový finanční rozsah plnění bez DPH 629 451 Kč
Název objednatele NZM Praha 7
Doba a místo prováděných prací Rok 2007, zámek Kačina
Popis provedených prací

Rekonstrukce všech dřevěných prvků napadených dřevomorkou, truhlářské i tesařské práce, včetně výroby chybějících kladek pro uchycení a posouvání opon. Obroušení a nátěr všech ploch proti dřevokazným houbám.


Zpět na seznam referencí