English

Národní zemědělské muzeum

Název investiční akce Generální oprava oplocení
Celkový finanční rozsah plnění bez DPH 421 901 Kč
Název objednatele NZM Praha 7
Doba a místo prováděných prací Rok 2007, Praha 7
Popis provedených prací

Demontáž a likvidace starého oplocení, výroba nové konstrukce oplocení včetně výroby vrat v pozinkovaném provedení a jeho instalace.


Zpět na seznam referencí