English

Český statistický úřad

Název investiční akce Doplnění chladícího zařízení do prostor výpočetního střediska 3.NP budovy ČSÚ
Celkový finanční rozsah plnění bez DPH 2 424 766 Kč
Název objednatele ČSÚ
Doba a místo prováděných prací Rok 2008, Praha 10
Popis provedených prací

Instalace 3 ks jednotek přesné klimatizace UNIFLAIR, model TDAR 1121A vč. kondenzátoru CAL 1301P, úpravy elektro a MaR, stavební úpravy a úpravy topení.


Zpět na seznam referencí