English

Reference společnosti

Rekonstrukce ZŠ  Kostelec u Křížků

Rekonstrukce ZŠ Kostelec u Křížků

Rekonstrukce ZŠ

Předmětem projektu byly dílčí stavební úpravy dispozičního uspořádání stávajících prostor objektu ZŠ na úrovni 1 NP a 2 NP. Hlavní stavební úpravy byly zaměřeny na prostory podkroví, doposud nevyužívané. Nové dispoziční uspořádání prostor podkroví obsahuje 2 školní třídy včetně sociálního zázemí dětí a pedagogů a přípravných místností.

Základní škola Komenského náměstí, Slaný

Základní škola Komenského náměstí, Slaný

Zvýšení kvality výuky a prostředí v ZŠ Slaný

Předmětem realizace byla rekonstrukce sociálního zázemí, elektroinstalace, osvětlení, výměna kotlů a obnova střešního pláště v ZŠ Slaný.


Čáslav - Muzeum zemědělské techniky

Čáslav - Muzeum zemědělské techniky

Rekonstrukce haly 4

Finální úpravy vnitřní expozice v objektu haly č. 4 NZM Čáslav.


Národní zemědělské muzeum- Praha 7

Národní zemědělské muzeum- Praha 7

Výměna oken a zhotovení zádveří

Výměna části oken ve vnitřním traktu budovy NZM Praha a zhotovení zádveří bezbariérového vstupu.

Postupná rekonstrukce budovy NZM Praha - II. etapa

Bourací a stavební práce v 1. PP a 1.NP v budově NZM, pokládka mramorových obkladů a dlažeb. Instalace ZTI a technologických celků elektro, VZT, topení a chlazení.  Dodávka interiérových prvků.


SZZPLS

SZZPLS

Úprava vnitřních částí objektu na archiv - II. etapa

Přestavba vnitřních částí objektu na archiv. Jednalo se o stavební úpravy, zhotovení litých podlah, výrobu mříží na okna a dveře, instalaci bezpečnostních folii na okna a dveře. Instalaci a zprovoznění EPS.

Úprava vnitřních částí objektu na archiv - I. etapa

Přestavba vnitřních částí objektu na archiv. Jednalo se o stavební úpravy, zhotovení litých podlah, výrobu mříží na okna a dveře, instalaci bezpečnostních folii na okna a dveře. Instalaci a zprovoznění EPS.


Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Rekonstrukce bytu Křižíkova 556/48

Kompletní rekonstrukce bytu 1+KK v činžovním domě v Praze 8. Bourací práce, opravy vnitřních omítek, instalace nových podlah, dveřních a okenních výplní. Kompletní instalace technologických celků ZTI, topení a elektro instalací.

Oprava elektroinstalace Úřadu Městské části Prahy 8

Rekonstrukce silnoproudých rozvodů v kancelářích budovy MČ Prahy 8. Byla provedena instalace jistících prvků do rozvodných skříní, zásuvkových a světelných obvodů včetně zásuvek a svítidel.


Město Terezín

Město Terezín

Rekonstrukce objektu Kavalír II - II.etapa

Bourací a stavební práce v objektu Kavalír II. Jednalo se o rekonstrukci venkovní a vnitřní části památkově chráněného objektu, demontáž poškozené střechy, demontáž a opravu poškozených krovů, impregnaci a úpravu proti dřevokazným houbám. Dodávka a položení nové střešní krytiny. Dodávka dveřních, okenních výplní a fasády. Kompletní dodávka vnitřních stavebních částí a všech technologických celků. Dodávka venkovních stavebních a technologických částí a zahradnické úpravy.

Rekonstrukce objektu Kavalír II - I.etapa

Bourací a stavební práce v objektu Kavalír II. Jednalo se o rekonstrukci venkovní a vnitřní části památkově chráněného objektu, demontáž poškozené střechy, demontáž a opravu poškozených krovů, impregnaci a úpravu proti dřevokazným houbám. Dodávka a položení nové střešní krytiny. Dodávka dveřních, okenních výplní a fasády. Kompletní dodávka vnitřních stavebních částí a všech technologických celků. Dodávka venkovních stavebních a technologických částí a zahradnické úpravy.


Vila HZS - Mimoň

Vila HZS - Mimoň

Oprava fasády na vile HZS - Mimoň

Oprava fasády, zámečnických i klempířských prvků a části elektroinstalace


ČEZ Děčín

ČEZ Děčín

ČEZ Děčín

Stavba, elektro, klimatizace


Čáslav - Muzeum zemědělské techniky

Čáslav - Muzeum zemědělské techniky

Rekonstrukce depozitáře

Stavba, elektro

Dodávka a instalace AV techniky

Dodávka a instalace první částí AV techniky. V této části se jednalo a o dodávku a instalaci video techniky, velkoplošných LCD monitorů včetně DVD přehrávačů a instalaci ozvučení reproduktorů pro stálou expozici.

Interiéry pro stálou expozici

Výroba, dodávka, montáž a instalace architektem navržených interiérových prvků včetně stavebních přípomocí v objektu pro stálou expozici.

Oprava dešťových svodů

Oprava a instalace dešťových svodů na objektech depozitářů muzea.

Instalace elektro v depozitářích

Demontáž stávajících světelných obvodů včetně starých svítidel. Instalace nových obvodů včetně jištění a svítidel v pěti objektech depozitářů muzea.


Zámek Kačina

Zámek Kačina

Rekonstrukce silnoproudých elektro-rozvodů v tanečním sále

Rekonstrukce silnoproudých rozvodů v tanečním sále zámku Kačina. Byla provedena instalace jistících prvků do rozvodných skříní, zásuvkových a světelných obvodů včetně zásuvek a svítidel v památkově chráněném objektu. Součástí zakázky byly i kompletní restaurátorské práce na dřevěných obložkách kolem obvodu celého sálu.

Rekonstrukce silnoproudých elektro-rozvodů v pravém křídle

Rekonstrukce silnoproudých rozvodů v 1. patře pravého křídla zámku Kačina. Byla provedena instalace jistících prvků do rozvodných skříní, zásuvkových a světelných obvodů včetně zásuvek a svítidel v památkově chráněném objektu.

 

Rekonstrukce výstupní chodby

Stavební práce na chodbě v památkově chráněném objektu, rekonstrukce oken a dveří, parketových, prkenných i kamenných podlah, nátěry i malby stěn a stropů.

 

Rekonstrukce vstupní chodby

Stavební práce na chodbě v památkově chráněném objektu, rekonstrukce oken a dveří, parketových, prkenných i kamenných podlah, nátěry i malby stěn a stropů.

 

Rekonstrukce výstavních prostor III.část

Stavební práce na památkově chráněném objektu, rekonstrukce oken a dveří, parketových, prkenných i kamenných podlah, nátěry i malby stěn a stropů.

 

Oprava střechy - 1. část k lesu

Demontáž 1. části poškozené střechy na památkově chráněném objektu, demontáž  a oprava poškozených krovů, impregnace a úprava proti dřevokazným houbám.  Dodávka a položení nové střešní krytiny.

 


Národní zemědělské muzeum- Praha

Národní zemědělské muzeum- Praha

Odvlhčení expozice traktory

Oprava a instalace měděného dešťového svodu na přístřešku hlavní budovy NZM P7.  Odkopání zeminy, drenáž a instalace izolace na části hlavní budovy a oprava poškozeného vnitřního zdiva a omítek.

 


byt Fronius

byt Fronius

Rekonstrukce bytu

Kompletní rekonstrukce bytu 2+KK v činžovním domě na Praze 10. Bourací práce, opravy vnitřních omítek, instalace nových podlah, dveřních a okenních výplní. Kompletní instalace technologických celků ZTI, topení a elektro-instalací.


OC Fronius

OC Fronius

Obchodní centrála Fronius

Výstavba obchodní centrály pro společnost Fronius probíhala od zemních prací, založení stavby, výstavby monolitu, dodávky dveřních a okenních výplní a fasády. Kompletní dodávka vnitřních stavebních částí a všech technologických celků. Dodávka venkovních stavebních a technologických částí a zahradnické úpravy.


Obchodní centrum Tesco Luka

Obchodní centrum Tesco Luka

Oprava střechy OC Luka

Demontáž poškozené střechy, poškozeného stropu a příček včetně izolace. Demontáž poškozených krovů, následná úprava a zpětná montáž (lepení, stažení závitovými tyčemi a spojovacím materiálem)+ spojení třmeny mezi vlašskými krokvemi a příčnými trámy. Oprava hlavních nosných vlašských krokví. Vybourání poškozeného zdiva po vytopení, zednické opravy na poškozeném zdivu po vytopení. Pokládka provizorní střechy včetně izolace. Dodávka a montáž střešních panelů a klempířských prvků.


Český statistický úřad

Český statistický úřad

Doplnění chladícího zařízení do prostor výpočetního střediska 3.NP budovy ČSÚ

Instalace 3 ks jednotek přesné klimatizace UNIFLAIR, model TDAR 1121A vč. kondenzátoru CAL 1301P, úpravy elektro a MaR, stavební úpravy a úpravy topení.


Zámek kačina

Zámek kačina

Odstranění dřevomorky v divadle zámku Kačina

Rekonstrukce všech dřevěných prvků napadených dřevomorkou, truhlářské i tesařské práce, včetně výroby chybějících kladek pro uchycení a posouvání opon. Obroušení a nátěr všech ploch proti dřevokazným houbám.

Rekonstrukce výstavních prostor I.část

Stavební práce na památkově chráněnám objektu, rekonstrukce oken dveří, parketových, prkenných i kamenných podlah, nátěry i malby stěn a stropů. Restaurátorské práce na stropech včetně maleb. Projekt návrhu interiéru.

Rekonstrukce výstavních prostor II.část

Stavební práce na památkově chráněném objektu, rekonstrukce oken dveří, parketových, prkenných i kamenných podlah, nátěry i malby stěn a stropů.


Národní zemědělské muzeum

Národní zemědělské muzeum

Generální oprava oplocení

Demontáž a likvidace starého oplocení, výroba nové konstrukce oplocení včetně výroby vrat v pozinkovaném provedení a jeho instalace.

Postupná rekonstrukce budovy NZM Praha

Bourací a stavebí práce v 1 PP a 1.NP v budově NZN, pokladka mramorových obkladů a dlažeb. Instalace ZTI a technologických celků částí elektro, VZT, topení a chlazení.